Nasze życie w mikronacjach tkane na złotej nici realności kiedyś ulegnie przerwaniu.
Pomimo tego coś pozostaje jednak na zawsze. Coś co nigdy nie umiera.

To wspomnienia o tych, którzy odeszli.

WEJDŹ DO ALEI PAMIĘCI