Nieznani Nieobecni

To miejsce pamięci o innych Obywatelach i Mieszkańcach,
którzy odeszli, a o których oficjalnie nie wiemy.

Aleja Pamięci

Upamiętnieniu naszych Przyjaciół...